Descrierea unitatii de invatamant

Date de identificare : Şcoala Gimnazială “Andrei Şaguna”
Şura Mare, str. Principală nr.3 Judeţul Sibiu

Date de contact : tel.: 0269543246; fax:0269543713
Email : scsuramare@yahoo.com
În anul scolar 2015/2016 unitatea are 3 clase pregatitoare, doua la Şura Mare si una la Hamba (în regim simultan).

Activitatea va fi sustinuta de cadre didactice calificate-profesori pentru invatamantul primar si prescolar, profesor calificat pentru studiul limbii engleze, religie si educatie fizica si sport. Salile de clasa in care se desfasoara procesul instructiv educativ sunt amenajate cu mobilier adecvat. Sala de clasă va fi amenajată cu băncuţe pentru şcolari (mobilier modular), dar va avea şi un spaţiu destinat jocului varstei copiilor si dotate cu material didactic corespunzator studiului disciplinelor din Curriculum National.

 

Cladirea scolii este noua, spatioasa si moderna.
Scoala dispune de sala pentru educatie fizica si sport, cabinet AEL, acces Internet.

 

2.Circumscripţia şcolară

Toate străzile de pe raza comunei

 

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învaţamântul primar 2014-2015 se gaseste accesand link-ul: http://www.isjsibiu.ro/inscrieri_cls_pregatitoare2015/Anexa%202%20Metodologie_inscriere_invatamant_primar_2015_2016.pdf

 

Calendarul inscrierii se afla afisat la sediul unitatii sau se poate accesa de la link-ul: http://www.isjsibiu.ro/inscrieri_cls_pregatitoare2015/Anexa%201%20Calendarul_inscrierii_in_invatamantul_primar%202015_2016.pdf

 

 4. Informaţii pentru părinţi

4.1. Extras din metodologie

Cap. II Condiții de înscriere în învățământul primar

Art. 5. – (1) Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2015 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru anul școlar 2015-2016, părinții, ai căror copii nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2014-2015 și care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2015 inclusiv, pot înscrie, la cerere, copiii în învățământul primar, în clasa I, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

Art. 6. – (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2015 inclusiv pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

4.2.Caracterizarea clasei pregătitoare\r\nElevul din clasa pregătitoare va fi format să-şi comunice propriile idei, opinii, gânduri şi sentimente, va învăța să-și asume roluri într-un grup să relaționeze cu membrii grupului să se apropie de lumea cărţilor, dar și de alte mijloace de informare şi, nu în ultimul rând, de ceilalţi copii.\r\nCopilul va învăța jucându -se şi, în același timp, se va familiariza cu atmosfera din școală. Modalităţile de învăţare de care va avea parte vizează utilizarea unor imagini din povestiri sau din viaţa reală, jocuri de rol, dramatizări ale conţinuturilor unor povestiri .

4.3 Curriculum\r\nCurriculum studiat in scoala noastră este conceput astfel încât fiecare absolvent să fie capabil să-şi continue studiile în orice alta instituţie de învăţământ din ţară sau într-o şcoală internaţională.\r\nConținuturile programelor școlare pe baza cărora se planifică activitatea didactică la clasa pregătitoare sunt avizate MEN și sunt abordate într-o manieră modernă, prin tehnici de predare inovatoare, interactive, centrate pe elev, cu ajutorul unor materiale şi mijloace didactice atractive.\r\nActivitățile din Programul activităţilor clasei pregătitoare in intervalul orar 8-11,50\r\nși cuprind: Discipline din Curriculum-ul Naţional –20 ore/săptămână\r\n(Comunicare in limba română- 5 ore, Limba engleza – opțional 1 ora, Educație pentru\r\nsocietate- 1 oră ,Religie-1 oră, Matematică și explorarea mediului 5 ore, Arte vizuale și lucru manual-2ore , Muzică și mișcare- 1 oră ,TIC Jocul cu calculatorul- opţional 1 oră, Educație fizică și sport 2 ore.

4.4 Comunicarea cu părinţii\r\nComunicarea cu părinţi se realizează prin mai multe modalități de transmitere a informaţiilor:\r\n· Mapa părinţilor (structura anului şcolar 2013-2014 cu perioadele cursurilor și ale vacanțelor , regulamentul intern de funcţionare, orarul clasei, activităţile extracurriculare).\r\n· Întâlniri individuale cu părinţii – la finalul fiecărui semestru, cu scopul de a analiza rezultatele la evaluările sumative și finale pe discipline;\r\n· Şedinţe cu părinţii, la începutul fiecărui semestru a căror agendă se comunică atunci când se trimite informarea privind data și ora de desfășurare;\r\n· Corespondenţa prin e-mail (de câte ori este necesar) cu diferite anunţuri , care vor fi trimise de profesorul coordonator al clasei.

4.5 Documente necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare

Dosarul de înscriere va conţine obligatoriu următoarele documente:

    • Certificatul de naştere al copilului(copie xerox +original)

    • Copie xerox după cartea de identitate a părinţilor

    • Cererea de înscriere

    • Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie care să ateste faptul că starea de sănătate a copilului permite frecventarea cursurilor .

    • Rezultate analize medicale (ex. coproparazitologic şi exudat faringian)-se vor prezenta doar la începerea anului şcolar 2015 -2016.

Telverde: 0800816269 intre orele 8-18

Telefon scoala: 0269543246; 0731311417

Director Prof. Lungoci Adrian-Dumitru