Personal auxiliar si nedidactic

4Personalul didactic auxiliar și nedidactic al Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna” Șura Mare

Datcu Ștefania-Anca Contabil-șef
Olariu Mihaela-Carmen-Ioana Secretar
Poraicu Teodor Mecanic
Avădanei Elena Îngrijitor
Florea Maria Îngrijitor Grădinița Șura Mare
Tăvală Adriana Îngrijitor
Răbulea Lăcrămioara Îngrijitor Grădinița Hamba