Conducerea scolii

       Consiliul de administraţieal Şcolii Gimnaziale

    „Andrei Şaguna” Şura Mare în anul şcolar 2015/2016

Nr. crt. Numele şi  prenumele Funcţia
1 Lungoci Adrian-Dumitru Director
2 Balu Adela Prof. în înv. primar /secretar CA
3 Marin Gheorghe – Vasile Prof. în înv. primar
4 Vintilă Mihaela Reprezentantul Comitetului de părinţi
5 Şerban Alina Reprezentantul Comitetului de părinţi
6 Găinuşe Petru Reprezentant Primar
7 Poraicu Dorina – Mihaela Reprezentant Consiliu Local
8 Rociu Cornel Observator/Lider S.I.P.