Bun venit!

VIZIUNEA ŞCOLII:

„Prin școală la lumină”

Școala Gimnazială Andrei Șaguna din localitatea Șura Mare are ca emblemă deviza: „Prin școală la lumină”, îndemn care a fost găsit inscripționat într-o nișă în clădirea școlii și care constituie un far călăuzitor pentru toți cei care trec pragul școlii în vederea luminării minții și a inimii.
Suntem mândri să avem această moștenire culturală, să păstrăm vie această viziune a școlii, convinși fiind de necesitatea unui învățământ performant, continuu adaptat cerințelor de dezvoltare ale societății.

 

MISIUNEA ŞCOLII:

Asigurarea unui act educațional de performanță, care să contribuie la formarea unei personalități autonome și creative, la formarea unor copii sănătoși, eficienți, activi, cooperanți, creativi, care să se adapteze ușor la cerințele societății moderne în permanentă mișcare și schimbare. Educarea copiilor se face în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, a demnității umane și toleranței.

Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Șura Mare este o școală centrată pe promovarea valorilor și principiilor democratice, pe implicarea mai largă a comunității în viața școlii și extinderea serviciilor școlii pentru comunitate. Climatul educațional al școlii este bazat pe cooperarea și încurajarea inițiativei individuale și a inovației didactice menite să susțină dezvoltarea individuală a fiecărui elev, egalitatea de șanse prin educație, performanță, competiție transparentă și onestă.

 

Scurt istoric:

Comuna Șura Mare se află în partea de nord-est a orașului Sibiu la o distanță de 7 km, pe drumul național Dn14 care leagă Sibiul de Mediaș. Din punct de vedere administrativ, Șura Mare este o localitate rurală cu rang de comună, având în subordine satul Hamba.

 

Prima mențiune despre școala din Șura Mare datează din 1804 pe foaia Mineiului de pe luna aprilie, tipărit la Buda. Cu siguranță școala este mult mai veche, însă arhiva parohială și cea școlară au fost distruse de revoluția de la 1848-1849. O altă clădire a școlii a fost terminată în 1878, astăzi fiind casa parohială a Bisericii Ortodoxe.

 

Actualul local pentru gimnaziu s-a construit după unirea Transilvaniei cu Regatul României, între anii 1928-1930, urmând ca în 1960 să i se adauge etajul I. În documente se specifică existența unei inscripții amplasate într-o nișă exterioară școlii: „Prin școală la lumină”. În josul lozincii era stema României Mari, și inscripția continuă: „Acest locaș de cultură s-a zidit sub glorioasa domnie a Majestății Sale Regale Carol al II-lea, prim-ministru fiind Gheorghe Tătărescu”. În această clădire învață un număr de 145 de elevi care beneficiază de laborator de informatică dotat cu calculatoare moderne conectate la internet, săli de clasă îngrijite, centru de documentare și informare, unde copiii vin să împrumute cărți, să facă diverse activități extrașcolare, să vizioneze filme și piese de teatru, să caute informații diverse și să-și facă temele. Profesorii sunt persoane bine pregătite și devotate meseriei de dascăl și își fac meseria cu seriozitate și dăruire. Școala beneficiază și de o sală de sport foarte spațioasă și dotată corespunzător, spațiu care ajută la dezvoltarea fizică armonioasă și sănătoasă a elevilor.

 

Lângă clădirea școlii a fost construită de curând o clădire nouă în care își desfășoară activitatea clasele I-IV, inclusiv clasa pregătitoare, mai precis un număr de 145 de elevi. Aceștia au o curte a școlii spațioasă și plină de verdeață, dar și un parc cu leagăne unde merg în pauze sau după program să se relaxeze și să se joace. Corpul de clădire a fost dat în folosință în anul școlar 2015-2016 și beneficiază de condiții deosebite, cu atât mai mult cu cât învățătorii care muncesc în această școală și-au adus aportul, cu talent și dăruire, pentru realizarea unui spațiu călduros și atrăgător pentru elevii lor.

 

Grădinița din Șura Mare beneficiază de două clădiri construite de curând, una în care se desfășoară programul normal, până la 12,00, iar cealaltă este mai nouă și este dotată cu tot ce este necesar pentru ca preșcolarii să poată rămâne în bune condiții până la orele 16,00 (pătuțuri, spațiu de joacă, sală de mese etc.). Grădinița este primitoare și frumoasă, ridicându-se la nivelul unei grădinițe din marile orașe atât prin condițiile și dotările materiale, cât și prin pregătirea și deschiderea dascălilor care se ocupă cu educarea și formarea micilor preșcolari în număr de 71.
Grădinița din Hamba are o sală de clasă și este dotată cu băi moderne. Aici își desfășoară activitatea 21 de copii, care își continuă studiile primare și gimnaziale în Șura Mare.